ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥΗ Βασιλική Παγκαλίδου είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της Εταιρείας.


Η κυρία Παγκαλίδου είναι πτυχιούχος:

  • της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ.
  • Του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών του τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Ισπανικά και Τουρκικά.