ΘΕΟΔΩΡΑ X. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΗ Θεοδώρα Γεωργακοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της Εταιρείας. Πριν γίνει συνεργάτης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» εργάστηκε για ορισμένα χρόνια στο νομικό τμήμα μεγάλης ελληνικής Τράπεζας στην Αθήνα και εν συνεχεία στο δικηγορικό γραφείο «Παπαγιαννάκης Μικρουλέας & Συνεργάτες» με ειδίκευση στο αστικό δίκαιο, το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης και την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των δικαστηρίων.


Η κυρία Γεωργακοπούλου είναι πτυχιούχος:

  • της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ, και
  • του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Αστικό Δίκαιο του τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ (μεταπτυχιακή εργασία με θέμα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ»).

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γερμανικά και έχει γνώσεις Γαλλικών.