ΣΑΜΕΡ Χ. ΣΑΑΝΤΟ Σάμερ Σάαντ είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της Εταιρείας.


Προτού να γίνει συνεργάτης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», εργάστηκε για ορισμένα χρόνια σε επιφανή δικηγορική εταιρεία της Αθήνας.


Ο κύριος Σάαντ είναι πτυχιούχος:

  • Tης Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ, και
  • του Πανεπιστημίου Paris Ouest Nanterre La Défense (μεταπτυχιακός τίτλος στο Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αγγλοσαξονικό Εμπορικό Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο στο Παρίσι).

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά.