ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΧΑΜΟΥΗ Σταματίνα Χάμου είναι υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης της εταιρείας καθώς και υπεύθυνη βιβλιοθήκης.


Η κυρία Χάμου είναι πτυχιούχος:


  • του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
  • του μεταπτυχιακού τμήματος Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μιλάει ελληνικά (μητρική γλώσσα) και αγγλικά.