ΝΙΚΗ Κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)Η Νίκη Κεραμέως βρίσκεται σε αναστολή της άσκησης του λειτουργήματος του δικηγόρου και δεν συμμετέχει στη Δικηγορική Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 περ. α του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).


Η Νίκη Κεραμέως είναι δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης και εταίρος της Εταιρείας.


Eπικεντρώνεται στους τομείς του αστικού δικαίου, της δικαστηριακής και ιδιαιτέρως της διαιτητικής επίλυσης διαφορών και παρέχει νομικές συμβουλές σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες σε συναφή ζητήματα. Επίσης, συμβουλεύει ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες στη διαπραγμάτευση εμπορικών συναλλαγών.


Σε υποθέσεις που έχει χειριστεί περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,

 • η εκπροσώπηση δύο γαλλικών πολυεθνικών εταιρειών σε ICC διαιτησία εναντίον ελληνικής εταιρείας,
 • η εκπροσώπηση ελληνικής εταιρείας σε δύο ICC διαιτησίες εναντίον γαλλικής πολυεθνικής εταιρείας,
 • ο διορισμός ως διαιτητή σε διαιτησία μεταξύ αλλοδαπής και ελληνικής εταιρείας,
 • ο διορισμός ως πραγματογνώμονα επί ζητημάτων ελληνικού ενοχικού και εμπορικού δικαίου σε διαιτησία μεταξύ ιταλικής και ελληνικής εταιρείας,
 • η εκπροσώπηση εταιρειών στην αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων,
 • η εκπροσώπηση πολυεθνικής εταιρείας στον τομέα της τεχνολογίας σε ζητήματα ενοχικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου,
 • η εκπροσώπηση ελληνικής εταιρείας κατασκευής και εκμετάλλευσης υδροηλεκτρικών έργων σε διαπραγματεύσεις με αλλοδαπή εταιρεία για τη συμμετοχή από κοινού σε Έργο Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation Project) του Πρωτοκόλλου του Κυότο,
 • η εκπροσώπηση αλλοδαπής κατασκευαστικής εταιρείας σε πλήθος συμβάσεων και κοινοπραξίες,
 • η εκπροσώπηση αλλοδαπής εταιρείας με συμμετοχή σε ελληνική εισηγμένη εταιρεία σε ζητήματα χρηματιστηριακού δικαίου στο πλαίσιο εξαγοράς,
 • η εκπροσώπηση γαλλικής εταιρείας σε διαφορά ναυτιλιακού δικαίου εναντίον ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας,
 • η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών σε ζητήματα σχετικά με εμπορικά σήματα και ευρεσιτεχνίες,
 • η εκπροσώπηση φυσικών προσώπων σε κληρονομικά ζητήματα.

Προτού να γίνει μέλος της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», η κυρία Κεραμέως εργάστηκε για ορισμένα χρόνια στο δικαστικό τμήμα της κορυφαίας δικηγορικής εταιρείας Cravath, Swaine & Moore LLP στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της στην Cravath, η κυρία Κεραμέως εργάστηκε σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, καθόλα τα διαδικαστικά στάδια αυτών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Enron securities litigation, της Fannie Mae securities litigation & government investigations, της Merck (Vioxx) securities & ERISA litigations, της AOL-Time Warner securities & ERISA litigations, και της New York Stock Exchange (Richard Grasso) litigation.


Η κυρία Κεραμέως διετέλεσε επίσης βοηθός καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris II (Panthéon-Assas) (2002-2003) και μέλος/γραμματέας του Judicial Selection Task Force of the Association of the Bar of the City of New York (2006).


Η κυρία Κεραμέως είναι πτυχιούχος:

 • του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas) (πτυχίο Νομικής (Maîtrise) – έμφαση στο διεθνές δίκαιο – αποφοίτησε πρώτη),
 • του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas) (μεταπτυχιακός τίτλος (DEA) Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Διαιτησίας – αποφοίτησε πρώτη), και
 • του Harvard Law School (πτυχίο LL.M. – έμφαση στη διεθνή διαιτητική και δικαστηριακή επίλυση διαφορών).

Η κυρία Κεραμέως είναι δικηγόρος Αθηνών, δικηγόρος της πολιτείας της Νέας Υόρκης καθώς και του Νότιου και Ανατολικού Ομοσπονδιακού Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης.


Η κυρία Κεραμέως ασχολείται ιδιαιτέρως με τη διεθνή διαιτησία. Είναι ομιλήτρια σε συνέδρια και ημερίδες διαιτησίας, είναι μέλος πολλών συλλόγων διαιτησίας (ενδεικτικά, London Court of International Arbitration, Swiss Arbitration Association, CEPANI, ICC HELLAS, ICDR Young & International, CEPANI40, Comité Français de l’Arbitrage 40) καθώς επίσης συγγράφει στον τομέα αυτόν. Ενδεικτικά άρθρα/συγγράμματα:

 • “L’engagement des sociétés d’un groupe en arbitrage: Une approche comparative” in Revue de l’Arbitrage, No. 3/2013.
 • "International Commercial Arbitration in Europe”, Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre (Συλλογικό Έργο, 2012) – Συγγραφέας του κεφαλαίου περί Ελληνικής Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας.
 • “The Institution of Third Party Funding of Litigation or Arbitration Cases” in Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, 2012, σελ. 915 (σε συνεργασία).
 • Report on the Conference on Third Party Funding, College Européen de Paris, Paris, April 2, 2012 in Cahiers de l’Arbitrage, No. 2/2012, σελ. 457.
 • “Ongoing Arbitrations: May New Parties Be Joined?”, Harvard Law School Thesis, 2004, Harvard Law School Library.
 • “Les Conséquences de la Saisine du CIRDI Sans Lien Contractuel d’Arbitrage”, Université Paris II (Panthéon-Assas) Thesis, 2003.

Ενδεικτικές πρόσφατες ομιλίες/συμμετοχές σε συνέδρια σε θέματα διαιτησίας:

 • Cyprus Arbitration and Mediation Center, Λευκωσία, Κύπρος, 14 Οκτωβρίου 2013: Ομιλήτρια με θέμα “Non-signatories as parties to the arbitration agreement: The particular case of groups of companies”.
 • Comité Français de l’Arbitrage, Παρίσι, Γαλλία, 16 Νοεμβρίου 2012: Ομιλήτρια με θέμα “L’engagement des sociétés d’un groupe en arbitrage – Une approche comparative”.
 • Cyprus Arbitration and Mediation Center, Λευκωσία, Κύπρος, 5 Νοεμβρίου 2012: Ομιλήτρια με θέμα “Non-signatories as parties to the arbitration agreement: The particular case of groups of companies”.
 • College Européen de Paris, Third Party Funding, Παρίσι, Γαλλία, 2 Απριλίου 2012: Παρείχε γραπτή αναφορά με θέμα “Third Party Funding in Greece”.
 • ICC Young Arbitrators Forum Event, Αθήνα, Ελλάδα, 7 Οκτωβρίου 2011: Ομιλήτρια με θέμα “Public policy as a ground for refusal of recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Greece”.

Mιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γαλλικά και έχει γνώσεις Γερμανικών.