ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΑΡΡΗ-ΚΕΡΑΜΕΩΣΗ Μαρία-Ελένη Σαρρή-Κεραμέως είναι δικηγόρος Αθηνών και σύμβουλος της Εταιρείας.


Ασκεί δικηγορία στην Αθήνα πάνω από 30 χρόνια έχοντας ασχοληθεί με πολύ ευρύ φάσμα υποθέσεων. Έχει χειριστεί υποθέσεις ενώπιον των περισσοτέρων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών, με μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και την παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου, τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και συζητήσεων για συμβιβαστική επίλυση διαφορών. Έχει γενικά παράσχει νομικές συμβουλές στους ακόλουθους τομείς:

  • Αστικό δίκαιο (παροχή νομικών συμβουλών και διαδικασίες σχετικές με συμβατικές υποχρεώσεις, πωλήσεις και ανταλλαγές, μισθώσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις εργασίας, δάνεια)
  • Εμπορικό δίκαιο (παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα, σύσταση εταιριών, συγκέντρωση, μετασχηματισμός, λύση, εκκαθάριση, μεταβίβαση εταιριών για πολλά χρόνια υπήρξε νομικός σύμβουλος έλληνα αντιπροσώπου κορυφαίου ιταλού κατασκευαστή οχημάτων και τοπικός σύμβουλος κορυφαίου γάλλου κατασκευαστή οχημάτων)
  • Δίκαιο ακινήτων (παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με συμβάσεις πώλησης ακίνητης περιουσίας, με δικαιώματα ιδιοκτησίας, δουλείες, παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για υποθέσεις κυριότητας ακίνητης περιουσίας)
  • Φορολογικό δίκαιο (ευρύ φάσμα φορολογικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων εκπροσωπώντας κυρίως επιχειρήσεις)
  • Οικογενειακό δίκαιο (παροχή νομικών συμβουλών και παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για υποθέσεις διαζυγίου, υιοθεσίας, αναγνώρισης πατρότητας, προστασίας ανηλίκων και δικαιοπρακτικά ανίκανων προσώπων)
  • Κληρονομικό Δίκαιο (παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για υποθέσεις αποδοχής κληρονομιάς, αποποίησης κληρονομίας, εξ αδιαθέτου διαδοχής, διαδοχής εκ διαθήκης)
  • Εργατικό δίκαιο (παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για υποθέσεις σχετικά με τη λήξη συμβάσεων εργασίας).

Η κυρία Σαρρή-Κεραμέως έχει επίσης διατελέσει διαιτήτρια σε διεθνείς διαιτησίες.


Η κυρία Σαρρή-Κεραμέως είναι πτυχιούχος:

  • του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Νομικής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (πτυχίο οικονομικών),
  • του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (μεταπτυχιακό στα διεθνή οικονομικά), και
  • του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (πτυχίο νομικής).

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.