ΜΑΡΙΑ Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΗ Μαρία Χριστοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της Εταιρείας.


Πριν γίνει συνεργάτης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» είχε πραγματοποιήσει άσκηση στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, είχε πολυετή συνεργασία με δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα και εργάστηκε σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, με ενασχόληση κυρίως σε υποθέσεις εμπορικού, αστικού και αστικού δικονομικού δικαίου.


Η κυρία Χριστοπούλου είναι πτυχιούχος:

  • Της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Άριστα), και
  • Της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αστικό δίκαιο - Διπλωματική Εργασία: «Η ελληνική νομολογία στις προσβολές προσωπικότητας διά του Τύπου υπό την κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»).

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα) και Αγγλικά.