ΛΑΜΠΡΙΝΗ Α. ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΗ Λαμπρινή Ρουφογάλη πραγματοποιεί την δικηγορική της άσκηση στην Εταιρεία.


Η Λαμπρινή είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Μιλά Ελληνικά (μητρική γλώσσα) και Αγγλικά.