Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η δικηγορική εταιρεία «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» έχει έδρα στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1965 από τον Κωνσταντίνο Δ. Κεραμέα, Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, αρχικά υπό μορφή δικηγορικού γραφείου, και αναδιαρθρώθηκε το 2007 από τη Νίκη Κεραμέως και τον Δημήτρη Κεραμέα, δικηγόρους Αθηνών και Νέας Υόρκης. Τον Ιανουάριο 2019, η Εταιρεία και το δικηγορικό γραφείο «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ενώθηκαν και εργαζόμαστε πλέον από κοινού ως δικηγορική εταιρεία «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ». Ο Δημήτρης Παπαγιαννάκης και ο Ηλίας Μικρουλέας έχουν εισέλθει ως νέοι εταίροι, και οι συνεργάτες του γραφείου «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αποτελούν συνεργάτες της Εταιρείας. Η Ειρήνη Νικολάου είναι επίσης εταίρος της εταιρείας ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ. Η Εταιρεία αριθμεί πλέον 5 δικηγόρους εταίρους και 12 δικηγόρους συνεργάτες. Οι δικηγόροι μας μιλούν και εργάζονται στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.


Η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες με πρότυπο τις κορυφαίες διεθνείς δικηγορικές εταιρείες και τις αρχές τους και με ταυτόχρονη άριστη γνώση του Ελληνικού νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.


Η Εταιρεία επιδιώκει να αποτελεί σημείο αναφοράς για ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, που αναζητούν νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, επαγγελματισμό, αξιοπιστία, αμεσότητα και συνέπεια. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών αποτελεί το μέσο προκειμένου οι πελάτες μας να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Υποστηρίζουμε σθεναρά την «προληπτική» νομική συμβουλή, μέσω σταθερών και μακροχρόνιων συνεργασιών με τους πελάτες μας, που τους βοηθούν να προβλέπουν και να εκτιμούν ευκαιρίες και κινδύνους.