ΕΡΙΦΥΛΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ι. ΒΑΝΝΑΗ Εριφύλη-Νικολέτα Βάννα είναι υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης της Eταιρείας καθώς και υπεύθυνη βιβλιοθήκης.


Mιλάει ελληνικά (μητρική γλώσσα), αγγλικά και γαλλικά.