ΕΛΕΝΗ Π. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥΗ Ελένη Θεοφυλάκτου είναι η υπεύθυνη διαχείρισης της Εταιρείας. Εντάχθηκε στην εταιρεία «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» το 2009, έχοντας ήδη συμπληρώσει προηγουμένως περισσότερα από 11 έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών.


Η κυρία Θεοφυλάκτου έχει την εποπτεία του συνόλου των διοικητικών ζητημάτων της Εταιρείας.


Mιλάει ελληνικά (μητρική γλώσσα) και αγγλικά.