ΕΛΕΝΗ Α. ΣΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΗ Ελένη Σφαραγκούλια πραγματοποιεί την δικηγορική της άσκηση στην Εταιρεία.


Η κυρία Σφαραγκούλια είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Μιλά Ελληνικά (μητρική γλώσσα) και Αγγλικά.