ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ. ΛΙΑΠΙΚΟΥΗ Ευαγγελία Λιαπίκου είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της Εταιρείας.


Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις διοικητικού δικαίου και ειδικεύεται στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων (προσυμβατικό στάδιο και στάδιο εκτέλεσης), στο δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων και στο δίκαιο της παιδείας, παρέχοντας νομικές συμβουλές και εκπροσωπώντας πελάτες ενώπιον των Δικαστηρίων.


Η κυρία Λιαπίκου είναι πτυχιούχος:

  • Tου Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
  • Του μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Φορολογικό Δίκαιο) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημοσιεύσεις:

  • «Το άρθρο 16 του Συντάγματος και το νομικό πλαίσιο των μετεγγραφών φοιτητών (με αφορμή την ΟλΣτΕ 1251/2015)», Το Σύνταγμα 1/2016, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε., σελ. 233 επ.

Μιλάει ελληνικά (μητρική γλώσσα), αγγλικά και γαλλικά.