ΕΛΠΙΔΑ Δ. ΧΑΜΠΙΠΗΗ Ελπίδα Χαμπίπη είναι η υπεύθυνη λογιστηρίου της Eταιρείας.


Mιλάει ελληνικά (μητρική γλώσσα) και αγγλικά.