ΕΛΕΝΗ Μ. ΑΔΑΜΗΗ Ελένη Αδάμη πραγματοποιεί την δικηγορική της άσκηση στην Εταιρεία.


Η κυρία Αδάμη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών.


Μιλά Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά και Γαλλικά.