ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣΟ Δημήτρης Παπαγιαννάκης είναι Δικηγόρος Αθηνών και εταίρος της Εταιρείας. Eπικεντρώνεται στους τομείς του αστικού και εμπορικού δικαίου και της δικαστικής επίλυσης διαφορών, ενώ εργάζεται πολλά χρόνια ως νομικός σύμβουλος ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών. Από το αστικό δίκαιο ειδικεύεται κυρίως στους επιμέρους τομείς του ενοχικού και του αδικοπρακτικού δικαίου, ενώ από το εμπορικό δίκαιο στους τομείς του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης, των διεθνών μεταφορών και των ανωνύμων εταιρειών. Ειδικεύεται επίσης στο δίκαιο της τουριστικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.


Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος και σε ορισμένες περιπτώσεις και μη εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων:

  • σε ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές, αλλοδαπές και πολυεθνικές), τόσο σε υποθέσεις απαιτήσεων από συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης όλων των κλάδων ασφάλισης (αυτοκινήτων, αστικής ευθύνης, πυρκαγιάς, βιομηχανικών κινδύνων, υγείας), σε ζητήματα του θεσμικού πλαισίου Solvency II, στις συμβατικές σχέσεις τους με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές κλπ.
  • σε ξενοδοχειακή επιχείρηση που λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας,
  • σε εταιρείες διεθνών μεταφορών,
  • σε αλλοδαπή εταιρεία, που σε κοινοπρακτικό σχήμα με ελληνική, εκτέλεσε μεγάλη δημόσια σύμβαση στην Ελλάδα,
  • σε εμπορικές εταιρείες. Πριν γίνει εταίρος της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», ο κύριος Παπαγιαννάκης ήταν ιδρυτικό μέλος του δικηγορικού γραφείου «Παπαγιαννάκης Μικρουλέας & Συνεργάτες» και παλαιότερα των δικηγορικών γραφείων «Αγγελίδης – Παπαγιαννάκης & Συνεργάτες» και «Δικηγορικά Γραφεία Παπαγιαννάκη».

Ο κύριος Παπαγιαννάκης είναι πτυχιούχος:

  • της Νομικής Σχολής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά και Γερμανικά