ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΕΡΑΜΕΥΣΟ Δημήτρης Κεραμεύς είναι δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης και εταίρος της Εταιρείας.


Επικεντρώνεται στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, δικαίου των συγχωνεύσεων, εξαγορών και κοινοπραξιών, τραπεζικό δίκαιο καθώς και στις αποκρατικοποιήσεις, εκπροσωπώντας ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες στη διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συναλλαγών. Σε υποθέσεις που έχει χειριστεί περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,

 • η εκπροσώπηση αλλοδαπού επενδυτικού σχήματος στην αποκρατικοποίηση ακίνητων περιουσιών ελεγχόμενων από το κράτος,
 • η εκπροσώπηση της ελληνικής κυβέρνησης στην αποκρατικοποίηση επιχείρησης ελεγχόμενης από το κράτος,
 • η εκπροσώπηση πολυεθνικής εταιρίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην εξαγορά ελληνικής εταιρίας,
 • η εκπροσώπηση ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας στην απόκτηση του ελληνικού κλάδου πολυεθνικής ασφαλιστικής,
 • η εκπροσώπηση αλλοδαπής εταιρείας της βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας στην εξαγορά ελληνικής εταιρείας,
 • η εκπροσώπηση ναυτιλιακής εταιρείας σε κοινοπραξία με ξένα κεφάλαια,
 • η εκπροσώπηση γαλλικής ναυτιλιακής εταιρείας σε ζητήματα που απορρέουν από FFA trading με ναυτιλιακή εταιρεία εδρεύουσα στην Ελλάδα,
 • η εκπροσώπηση ελληνικής επιχείρησης στη συμμετοχή της σε υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας,
 • η εκπροσώπηση ελληνικής εταιρείας στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Προτού να γίνει μέλος της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», ο κύριος Κεραμεύς εργάστηκε για ορισμένα χρόνια στο τμήμα εμπορικού δικαίου επιφανούς δικηγορικής εταιρείας της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του εκεί, εκπροσώπησε εισηγμένες και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις, εξαγορές, κοινοπραξίες και σύναψη δανείων. Παρείχε νομικές συμβουλές σε εισηγμένες επιχειρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με το Αμερικανικό χρηματιστηριακό δίκαιο και τις εκπροσώπησε στις συναλλαγές τους με την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Προτού να γίνει μέλος της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», ο κύριος Κεραμεύς εργάστηκε επίσης σε επιφανή ναυτιλιακή εταιρεία ως νομικός και επιχειρηματικός σύμβουλος.


Ο κύριος Κεραμεύς είναι πτυχιούχος:

 • της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians στο Μόναχο Γερμανίας (πτυχίο Νομικής (Erstes Staatsexamen) – έμφαση στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο), και
 • της Νομικής Σχολής του New York University, στη Νέα Υόρκη (πτυχίο LL.M. – έμφαση στο εμπορικό δίκαιο, στο δίκαιο ανταγωνισμού, στο ναυτικό δίκαιο και στη διεθνή διαιτησία).

Mιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.