ΔΗΜΗΤΡΑ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΗ Δήμητρα Φουντουλάκη είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της Εταιρείας.


Πριν γίνει συνεργάτης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» εργάστηκε σε επιφανή δικηγορική εταιρεία της Αθήνας και στη συνέχεια στο δικηγορικό γραφείο «Παπαγιαννάκης Μικρουλέας & Συνεργάτες» με ειδίκευση ιδίως στο αστικό δίκαιο, το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης και την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των δικαστηρίων.


Η κυρία Φουντουλάκη είναι πτυχιούχος:

  • της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ, και
  • του Alba Graduate Business School (MSc in Business for Lawyers) στην Αθήνα (Ελλάδα).

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά και Γερμανικά.