ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΗ Καλλιόπη Σταυροπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών και συνεργάτης της Εταιρείας.


Πριν γίνει συνεργάτης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε επιφανή δικηγορική εταιρεία της Αθήνας.


H κυρία Σταυροπούλου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris Descartes (Université de Paris), Παρίσι, Γαλλία (πτυχίο Νομικής (Licence), δίπλωμα στο Αγγλοσαξονικό και Συγκριτικό Δίκαιο (DU), μεταπτυχιακός τίτλος (Master I) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και μεταπτυχιακός τίτλος (Master II) στο Αγγλοσαξονικό και Συγκριτικό Δίκαιο).


Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Γαλλικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά και Ισπανικά, και έχει γνώσεις Κινεζικών.