ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ζ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΗ Αλεξάνδρα Καραγιάννη είναι δικηγόρος Αθηνών και Συνεργάτης της Εταιρείας.


Πριν γίνει συνεργάτης της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» εργάστηκε στην δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Δ. Γάτσιος - Α.Σ. Βλαστού & Συνεργάτες». Η ενασχόλησή της επικεντρώνεται τόσο στην συμβουλευτική όσο και στην μαχόμενη δικηγορία στους τομείς του εργατικού δικαίου (ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο). Έχει ενεργή συμμετοχή στην παρακολούθηση συνεδρίων και επιστημονικών σεμιναρίων σε ετήσια βάση, δικονομικού, εργατικού, εμπορικού δικαίου και λογιστικής.


Η κυρία Καραγιάννη είναι πτυχιούχος:


  • της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ
  • του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου με ειδίκευση στο «Εργατικό Δίκαιο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα «Η Παρενόχληση στον εργασιακό χώρο κατά το Ελληνικό και Συγκριτικό Δίκαιο»

Δημοσιεύσεις:


  • Οι οικειοθελείς παροχές, Λογιστικός, ασφαλιστικός, φοροτεχνικός και νομικός σύμβουλος, Δεκέμβριος 2020, σελ. 1542-1545
  • Η απόσπαση εργαζομένων στην Ελλάδα (Μέρος Α΄), Επιχείρηση (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη), Μάρτιος 2022, σελ. 225-231
  • Η απόσπαση εργαζομένων στην Ελλάδα (Μέρος Β΄), Επιχείρηση (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη), Απρίλιος 2022, σελ. 322-328

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά και Γαλλικά.